Suvirinimo būdai

suvirinimo budai
Dujinis suvirinimas Suvirinant dujomis, gaminio briaunos ir pridėtinis metalas išlydomi šiluma, susidarančia degant degiūjų dujų ir deguonies mišiniui. Dujomis suvirinamas plonalakštis plienas, mažo ir vidutinio skersmens vamzdžiai, taip pat ketus, varis, aliuminis ir ju lydiniai. Dujiniam suv. reikalinga: deguonis, degiosios dujos (acetilenas C2 H2), suvirinimo viela, fliusai. Dujiniam suv. naudojami šie įrenginiai: acetileninis generatorius, vandeninis uždoris, balionai, reduktorius, degiklis.
Kontaktinis suvirinimas Suvirinant metalus kontaktiniu būdu, pratekanti elektros srovė įkaitina suspaustų detalių salyčio zoną iki plastinės būsenos arba iki tol, kol apsilydo. Išjungus maitinimą ir papildomai suspaudus, detalės susivirina. Šilumos kiekis suv. zonoje priklauso nuo srovės stiprumo, jos tekėjimo trukmės ir nuo varžos detalių salyčių vietoje. Kontaktinio suv. budai: pagal sujungimo metodą (esant kietajai arba skystajai fazei), pagal naudojamą aplinką (ore ar apsauginėje aplinkoje), pagal srovės tiekimą ir rūšį (kontaktinis, indukcinis, kintamąja srove, nuolatine srove), pagal suv. technologiją (taškinis, reljefinis, siūlinis, sandūrinis).
Taškinis suvirinimas Tai kontaktinio suv. variantas, kai detalės suvirinamos ne ištisai, o tik kai kurie taškai. Suvirinamos detalės suspaudžiamos tarp dviejų vandeniu aušinamų varinių elektrodų ir įjungiama srovė.
Reljefinis suvirinimas Tai analogiškas taškiniam suv. čia detalės vienu kartu sujungiamos keliuose taškuose
Siūlinis suvirinimas Tai toks kontaktinio suv. būdas, kai detalės sujungiamos ne kai kuriuose taškuose, o ištisine siūle. Siūliniam suv. būdinga tai, kad siūlė susidaro detalėms judant tarp dviejų besisukančių ritininių elektrodų, pagamintų iš vario.
Sandūrinis suvirinimas Tai toks kontaktinis suv., kai dėl temp. ir slėgio įtakos susivirina visos detalės paviršius
Elektrošlakinis suvirinimas Tai lydomasis suv., čia pagrindinis ir pridėtinis metalas išlydomi šiluma, kuri išsiskiria tekant elektros srovei per skysto šlako vonią
Lazerinis suvirinimas Suvirinimui, litavimui, pjovimui ir kitiems darbams naudojami optiniai kvantiniai generatoriai, vad. lazeriais. Čia met. įkaitinamas ir išlydomas galingu lazerio spinduliu, kurio elektromagnetinis spinduliavimas yra labai intensyvus. Lazeriais dažniausiai suvirinamos radioelektroninės detalės
Difuzinis suvirinimas Vakuume yra vienas iš slėginio suv. būdų. Metalai čia susijungia vykstant abipusei atomų difuzijai juos kaitinant ir plastiškai deformuojant. Svarbiausieji difuzinio suv. parametrai yra šie: kaitinimo temp. ir trukmė, detalių suspaudimo jėga, vakuumo gylis
Ultragarsinis suvirinimas Jo esmė ta, kad neišardomas detalių sujungimas gaunamas jas veikiant ultragarsinio dažnio virpesiais ir kartu spaudžiant didele jega. Toks suv. plačiai taikomas mikroelektronikoje, prietaisų gamyboje, plastmasių suvirinimui, klinikinėje praktikoje.
Sprogdinamasis suvirinimas Suvirinant šiuo būdu, detalės užspaudžiamos didele jėga, kuri susidaro sprogstant sprogstamajam mišiniui.
Šaltasis suvirinimas Tai vienas iš plačiausių detalėms sujungti būdų. Suvirinant šiuo būdu, plastiškai deformuojamos suvirinamosios vietos iš išorės nekaitinant. Šiuo būdu gerai susivirina metalai, kurių gardelė yra kubinė centruotų sienelių: Al, Zn, Ag, Ni, Pb. Suvirinami aliumininiai kabelių apvalkalai, puslaidininkų prietaisų korpusai, buitiniai prietaisai, laidai, kontaktai.
Suvirinimas trinties būdu Du paviršiai susivirina įkaitę dėl trinties ir papildomai suspausti.
Smūginis kondensatorinis suvirinimas Tai metalinių detalių sujungimas veikiant jas smūgine apkrova lankinės iškrovos metu, kuri susidaro išsikraunant kondensatoriams. Šiuo būdu privirinami laidai prie detalių, relių kontaktai, automobilių detalės, termoporos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *