Kuo skiriasi liuteronai nuo katalikų?

liuteronai nuo katalikų

Krikščionybė yra seniausia religija ir turi daugiausia gyventojų pasaulyje. Tai yra tikėjimo mokymas susijęs su Jėzaus gimimu, mirtimi ir prisikėlimu.

Pagrindinis skirtumas tarp katalikų ir liuteronų yra tas, kad katalikai tiki tikėjimu, kuris susiformuoja meile ir darbu, o liuteronai tiki, kad tik malonė ir tikėjimas gali išgelbėti žmogų.

Kas yra liuteronų bažnyčia?

Tai didžiausia protestantizmo kryptis, kuri tiki, kad tik malonė ir tikėjimas gali išgelbėti žmogų. Ši religija atsirado siekiant pakeisti Romos Katalikų Bažnyčią.

Liuteronai labiau tiki Biblija ir yra linkę smerkti popiežių. Be to, liuteronų tikėjimas remiasi Martyno Liuterio nustatytais principais.

Liuteronai tiesiogine prasme tiki pragarą ir dangų. Pragaras paprastai reiškia bausmės vietą, o dangus – Dievo vietą.

Taip pat liuteronai linkę praktikuoti krikštą, tačiau netiki nuodėmių apvalymu. Jie tiki, kad žmonės išgelbėjami malone per tikėjimą Dievu kartu su Biblija.

Kas yra Katalikų Bažnyčia?

Tai viena iš labiausiai paplitusių religijos krypčių, kurios pasekėjai tiki, kad tikėjimas formuojasi per meilę ir darbą. Bažnyčia sulaukė daug kritikos iš Martyno Liuterio.

Be to, jie tiki, kad Dievo sūnus su dvylika mokinių sudaro krikščionių bendruomenę. Romos katalikų bažnyčios vadovai yra dvylikos mokinių įpėdiniai.

Išpažinėjai tiki, kad Jėzus bažnyčios vadovu paskyrė šventąjį Petrą. Paskirtasis popiežius yra vienintelis šventojo Petro įpėdinis.

Romos katalikai tvirtai tiki krikštu, nes kiekvienas žmogus gimsta su nuodėme, o krikštas yra vienintelis būdas ją pašalinti.

Labai garbinama Biblija ir motina Marija. Tačiau katalikai negarbina statulų, bet garbina Dievą.

Galiausiai katalikai linkę tikėti prisikėlimu, o ne reinkarnacija. Romos katalikai linkę saugoti originalius Biblijos raštus.

Pagrindiniai liuteronų ir katalikų Bažnyčios skirtumai

Teik liuteronai, tiek katalikai tvirtina, kad Dievas yra trejybinis – Jis yra Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Ir liuteronai, ir katalikai gerbia Šventąjį Raštą, nors jų požiūriai į tai, kaip jį gerbia ir net kas sudaro Šventąjį Raštą, labai skiriasi. Tiek katalikai, tiek liuteronai tvirtina Jėzaus Kristaus dieviškumą ir amžinumą, taip pat žmogiškumą.

Tiek katalikybės, tiek liuteronybės moralė ir vertybės yra beveik identiškos.

Tradiciškai liuteronai yra „aukštoji bažnyčia”, ypač palyginti su daugeliu kitų protestantų denominacijų. Kaip ir katalikai, liuteronai pamaldose naudoja liturgiją. Tiek katalikų, tiek liuteronų pamaldos būtų labai formalios. Tiek liuteronai, tiek katalikai save vadina krikščionimis.

Tiek liuteronybė, tiek katalikybė laikosi aukšto požiūrio į sakramentus ir laikosi panašių įsitikinimų dėl daugelio sakramentų (su daugeliu svarbių išimčių).

Nors turi tam tikrų panašumų, katalikai ir liuteronai skiriasi daugeliu svarbių dalykų, pagrindiniai iš jų yra:

 • Liuteronai tiki, kad tik malonė ir tikėjimas gali išgelbėti žmogų, o katalikai tiki, kad meilės ir darbo suformuotas tikėjimas gali išgelbėti.
 • Liuteronai turi išrinktus susirinkimus kaip Bažnyčios galvą, o katalikai turi popiežių kaip Bažnyčios galvą.
 • Katalikai tiki, kad Biblija ir bažnyčios tradicijos yra pagrindinis tiesos šaltinis, o liuteronai tiki tik Biblija kaip tiesos šaltiniu.
 • Katalikų išganymas pasiekiamas tikėjimu ir gerais darbais, o liuteronų – tikėjimu.
 • Liuteronai tiki dviem sakramentais, o katalikai – septyniais sakramentais.
 • Liuteronų bažnyčios tradicijos remiasi Biblija, o Romos katalikų – bažnyčios tradicijomis.
 • Liuteronų Bibliją sudaro 66 knygos, o katalikų Bibliją – 73 knygos.
 • Katalikai garbina motiną Mariją ir Bibliją, o liuteronai garbina tik Bibliją.
 • Liuteronų šventąją komuniją priima visi, o katalikų šventąją komuniją priima tik tie, kurie yra visiškoje bendrystėje su šia denominacija.
 • Katalikai siūlo mišių maldą už mirusius, o liuteronai siūlo mišių maldą už tuos, kurie išėjo prieš mus į amžinąjį gyvenimą.

Katalikybės ir liuteronybės panašumai

 • Abu tiki į Dievą.
 • Abu autoritetai kyla iš Biblijos.
 • Abu atlieka šventąją mišių komuniją.
 • Abu priima sakramentus.
 • Abu tiki Jėzaus, kaip Dievo sūnaus, egzistavimu.

Ar liuteronai yra katalikai?

Liuteronai nėra katalikai. Nuo Martyno Liuterio laikų liuteronai aiškiai atmetė daugelį katalikybės principų, tokių kaip popiežystė, tradicijos autoritetas, katalikų kunigystė, Bažnyčios magisteriumas ir pan.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *